I Denne Artikkelen:

Gjennomgå kontrollen for å sikre at forfatteren gjorde sjekken som skulle betales til boet ved å bruke sitt fullstendige juridiske navn og ikke en forkortet versjon. Forsikringsselskaper nekter ofte å hedre sjekker som er deponert i kontoer med titler som ikke samsvarer nøyaktig med betalingsmottakeren på sjekken. Kontakt evt. Kontaktutstederen og be om en duplikatkontroll som skal betales til boets korrekte navn.

Skritt

Ta sjekk til banken som huser eiendomskontoen. Skriv navnet på boet, beløpet av sjekken og kontonummeret på boet på et bankinnskuddsslipp. Gi innskuddsslipp til en teller sammen med en form for offentlig utstedt identifikasjon.

Skritt

Snu sjekken over og skriv "Bare for innskudd" på den første anbefalingslinjen. På den andre linjen må du skrive det fulde juridiske navnet på boet. På den tredje linjen må du skrive "ved," skriv inn navnet ditt, og skriv deretter "eksekutor".

Skritt

Gi den godkjente sjekken til telleren og når telleren har bekreftet at du er eksekutør av eiendommen, be om din ID og en kopi av kvitteringen. Som eksekutor kan du spørre telleren for å gi deg kontosaldoen. Bare eksekutøren kan sette inn en sjekk i en eiendomskonto.


Video: