I Denne Artikkelen:

Som eier av et condominium eller et hus i en planlagt utvikling blir du automatisk medlem av en huseiereforening som lar deg dele eierskap til fellesarealer. HOAs styre etablerer og håndhever eierens regler og ansvar. Mens villaeiere generelt setter pris på beskyttelsen og fasilitetene som en villaeiereforening tilbyr, eiere noen ganger mot noe som et HOA-styre har gjort - eller ikke har gjort. Hvis du bestemmer deg for å kjempe, må du kanskje ansette en advokat for å vinne kampen.

Arkitekt presenterer nytt prosjekt til et smilende ungt par

Unge huseiere snakker med HOA styremedlem.

Undersøk HOAs regler og forskrifter

Når du kjøpte hjemmet ditt, mottok du sannsynligvis et dokument som heter paktene, betingelsene og restriksjonene, eller CC & R, som forteller ut dine rettigheter som huseiere. I tillegg holder HOA styret regelmessige møter der det stemmer om endringer i reglene. Undersøk masterhandlingen din, din CC & Rs og regelen endres for å bekrefte at det er regler om ditt spesielle problem. Hvis det ikke er noen spesifikke forskrifter som adresserer problemet ditt, kan du hevde at visse HOA-handlinger er vilkårlig. Enten du argumenterer over en ny vurdering, en bot eller endringer i reglene, bør alternativene dine for å utfordre HOA-bordet staves ut et sted i CC & Rs. Hold grundige oppføringer av din forskning for å dokumentere argumentet ditt.

Prøv å jobbe ut i HOA

Start din kamp ved å skrive til HOA-styret som beskriver klagen din og sende inn dokumentasjonen. Du kan hjelpe ved å foreslå løsninger på problemet. Dine HOA-regler kan tillate mekling å avgjøre tvister blant huseiere eller mellom huseiere og styret. Med mindre uenigheten med HOA er en personlig sak, som en ubetalt bøyd, kan du oppleve at naboene dine også deler innvendingen din. Delta på styremøter og ta opp klagen din for å se om andre er enige. Ta notater om styrets svar. Les minutter fra tidligere møter for kommentarer fra andre eiere. Hvis foreningen din har et nettsted, legg inn en melding som søker støtte. Når du har funnet opp andre interessenter, kan du finne ut om HOA-en din tillater villaeiere å sende inn et krav som ber om en hørsel, protesterer HOA-handlinger eller krever en regelendring.

Bestem om du har grunner til Sue

Din HOA har en fidusiær plikt til å håndtere sine økonomiske forhold ansvarlig. Unnlatelse av å gjøre det kan være grunnlag for rettslige skritt. HOA er forpliktet til å opprettholde egne regler, og huseiere har rett til å tvinge foreningsstyret til å overholde. HOA, enten direkte eller gjennom et forvaltningsselskap, er ansvarlig for å ta vare på fellesarealer. Hvis HOA ikke har opprettholdt eiendommen, og noen er skadet, eller hvis et enkelt hjem er skadet, kan HOA være ansvarlig. HOA er juridiske personer, så du bør konsultere en eiendomsadvokat som har kompetanse i HOA-tvister og relevante statslover og som kan veilede deg gjennom HOA-reglene, skrive brev og, om nødvendig, sende inn søksmål.

Fil et rettssak

Hvis du kan vise at HOA-styret ditt har gjort noe som ikke er tillatt i sine egne regler eller ikke klarer å følge sine regler, kan du utfordre HOA for retten. Hvis HOA håndhever en regel mot deg, men ikke på andre, kan du ha et tilfelle av diskriminering. Retten kunne finne ut at HOA har vært diskriminerende eller uaktsomt i å håndheve eller ikke håndheve sine regler og kunne til og med erklære at en regel er urimelig og må slettes.


Video: Lazer Team