I Denne Artikkelen:

Skriv ditt kontonummer i øvre venstre hjørne linje av innskuddsslippet under der det står: Depositum til konto #. Skriv inn datoen etterfulgt av ditt trykte navn i linjene under.

Skritt

Signer signaturen din i linjen under ditt trykte navn.

Skritt

Legg opp det totale beløpet du legger inn, og skriv dette nummeret på nedre høyre side av innskuddslisten under "Subtotal". Hvis du også legger inn sjekker, skriv beløpet for hver sjekk separat under linjene til høyre for ordet "Checks". Den subtotale skal være summen av penger (kontanter, sjekker, kontanter + sjekker) du ønsker å sette inn.

Skritt

Skriv inn hvor mye penger du vil ha, hvis noen, i linjen under "Subtotal" der det står "Cash back". La denne linjen være tom hvis du ikke vil ha penger tilbake. Kontant tilbake kan ikke være mer enn beløpet du legger inn.

Skritt

Trekk kontanter tilbake fra subtotalen, og skriv dette nummeret i linjen "Total innskudd" nederst til høyre på innskuddsslipp. Ta alle kontanter, sjekker og innskuddsslippet til telleren for å gjøre innskuddet ditt.


Video: