I Denne Artikkelen:

Et lagerbevis er forhåndstrykt på forsiden med navn og adresse på firmaet som lager aksjen. Hvis du har et lagerbevis, er det bare noen få tilfeller som krever at du fyller ut det - når du selger eller overfører aksjene dine, eller du må bytte til din personlige informasjon.

Lagerbevis og lærholder

Skritt

Skriv inn aksjonærens navn og adresse på baksiden av sertifikatet. Hvis det holdes i fellesskap, inkludere hver aksjonær informasjon.

Skritt

Oppgi skatte-ID-nummer til hver aksjonær. For enkeltpersoner er dette et personnummer. For en bedrift er det arbeidstakeridentifikasjonsnummeret utstedt av Internal Revenue Service.

Skritt

Skriv baksiden av lagerbeviset etter at du har fylt ut endringene.


Video: The Last Reformation - The Beginning (2016) - FULL MOVIE