I Denne Artikkelen:

Et selskaps egenkapital på balansen er regnskapsmessig verdi av all aksjonærinteresse i selskapet dersom selskapet skulle betale alle sine gjeld. Felles aksje er typisk den største mengden aksjer som investorer eier i et selskap. Felles egenkapital er verdien av bare fellesaksjonærinteresser, unntatt foretrukket eierinteresse. Jo større et selskaps egenkapital er, jo høyere er kravet til vanlige aksjeeiere på selskapets eiendeler. Du kan beregne selskapets egenkapital ved å bruke informasjon fra balansen.

Skritt

Finn et offentlig selskaps balanse i enten sine kvartalsvise kvartalsrapporter eller i sine 10-K årsrapporter. Du kan få disse rapportene fra investor relationssiden på selskapets nettside eller fra US Securities and Exchange Commissions online EDGAR-database.

Skritt

Identifiser størrelsen på den totale egenkapitalen, notert nederst i "Egenkapitalandel" i balansen. Anta for eksempel at balansen viser 100.000 dollar i egenkapitalen.

Skritt

Identifiser beløpet som er oppført på linjeposten "Preferred Stock" i "Shareholders 'Equity" -delen for å bestemme verdien av foretrukket lager. I dette eksemplet anta at selskapet har $ 10.000 i verdi av foretrukket lager.

Skritt

Trekk parverdien av foretrukket lager fra egenkapital til å beregne felles egenkapital. I dette eksemplet trekker du $ 10 000 fra $ 100 000 for å få $ 90 000 i felles egenkapital.


Video: AdWords tutorial from Google - Step 1: What you need to know about online marketing