I Denne Artikkelen:

Det er mange forskjellige typer verdipapirer, inkludert obligasjoner og aksjer. Noen verdipapirer utstedes av selskaper, andre utstedes av staten eller kommunene. En måte investorene kan slå opp spesifikkene om en bestemt sikkerhet er med CUSIP-nummeret. CUSIP, som står for Committee for Uniform Securities Identification Procedures, har et personnummer, det er en unik identifikator som kan brukes til å slå opp registrerte amerikanske og canadiske selskaper og amerikanske statslige og kommunale obligasjoner. Du kan slå opp CUSIP ved hjelp av en Bloomberg-terminal.

Skritt

Åpne en database på Bloomberg Academic eller Bloomberg Professional.

Skritt

Skriv inn tickersymbolet for aksjen. Tollsymbolet er en til fire bokstaver som representerer selskapet, og kan bli funnet ved å se det på ditt favorittinvesteringsforskningsområde eller ved å kontakte Investor Relations-avdelingen for det utstedende firmaet eller organisasjonen.

Skritt

Trykk på "Equity" -tasten øverst på tastaturterminalen.

Skritt

Skriv inn kommandoen "CACS" og trykk "GO" for en liste over CUSIPs som er knyttet til ticker-symbolet som er oppgitt.


Video: