I Denne Artikkelen:

Skatte ID-numre (TIN) er unike ni-sifrede tall tildelt til selskaper eller enkeltpersoner av IRS. Private virksomheter, som tannlegerkontorer, vil også ha skatte-ID-numre. Disse tallene brukes av firmaet eller den enkelte til å betale skatter, filforsikringskrav, ansette ansatte og åpne bankkontoer. Det kan noen ganger være nødvendig å finne en ukjent TIN for skatt og andre økonomiske formål. Det er noen måter å nærme seg å finne et skatte-ID-nummer.

Hvordan finne min tannlegerens skatte-ID nummer: finne

Hvis du trenger det, kan du finne tannlegerens skatte-ID-nummer.

Skritt

Sjekk en faktura eller regning fra tannlegen din. Tallet kan være oppført som tannlegenes ID nummer eller som TIN. Dette nummeret er vanligvis inkludert på en faktura for forsikringsformål.

Skritt

Kontakt din dental forsikringsselskap. Tannlegen din bruker TIN til filforsikringskrav, som vil være på rekord med forsikringsselskapet ditt. Du kan også motta uttalelser fra forsikringsselskapet som opplister tannlegerens skatte-ID-nummer.

Skritt

Søk i EDGAR-databasen, opprettet av USAs Securities and Exchange Commission (SEC). Alle offentlige selskaper og mange private selskaper er pålagt å arkivere finansielle rapporter med SEC hvert år. EDGAR-databasen ble etablert for å gi åpenhet om bedriftsfinansiering til allmennheten. Databasen er gratis å bruke.

Skritt

Ring din tannlege kontor. Fordi skatte-ID-nummeret brukes til å innlevere tannskadeforsikringskrav og gjøre skattekrav knyttet til årlige medisinske utgifter, bør tannlegen gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig for pasientene.


Video: 172nd Knowledge Seekers Workshop, May 18, 2017 - Keshe Foundation