I Denne Artikkelen:

Gjør et Internett-søk for å finne fylkeskonsulentens nettsted for ditt område. De fleste vurderingsdistriktene har nettsteder og eiendomsinformasjon tilgjengelig for publikum, siden eiendomsmegler er en offentlig post. Hvis fylkesmannen i området der eiendommen befant seg, ikke har et nettsted, ring kontoristens kontor for å få informasjonen du trenger.

Skritt

Registrer deg på nettsiden for å søke etter offentlig informasjon om fast eiendom. De fleste foreclosure salg skjer på den første tirsdag i hver måned, og nye data blir lagt ut den følgende uken.

Skritt

Utfør et gjerdssøk ved å bruke eiendomsadressen som søkeparameter. Dette vil gi en oversikt over alle tidligere og nyeste gjeldende arkiver for eiendommen, som inkluderer foreclosure og salgsinformasjon. Når du vurderer denne listen, velger du posten med den nyeste datoen.

Skritt

Se gjerningsoppgaven for informasjon om auksjonssalget. Hvis eiendommen ikke ble solgt til en person eller investor, vil banken i besittelse av huset bli oppført, så vel som den bankdeparerte forvalteren, som vil tildele eiendommen til en eiendomsforvalter for videresalg i det lokale markedet.

Skritt

Ring til fylkeskommunens kontor for å validere dataene som er funnet på nettet eller for å be om informasjonen hvis kontoret mangler et nettsted der data kan bli funnet. Hvis du ber om at auksjonssalgsinformasjon skal sendes til deg, kan kontoristens kontor belaste et gebyr.


Video: Формула любви (так и больному легче, коли доктор сыт).avi