I Denne Artikkelen:

Et selskap kan finansiere sin virksomhet ved bruk av enten gjeld eller egenkapital. Gjeld må betales tilbake, mens egenkapital ikke gjør det. Den totale egenkapitalen i selskapets balanse viser bokført verdi eller historisk verdi av eierandelen i et selskap dersom alle gjeld er betalt. Total egenkapital er lik totalverdien minus totalforpliktelser og består av hvor mye penger investorer har investert i selskapet og inntjeningen et selskap har akkumulert fra driften. Et selskap med en større andel av egenkapitalen sammenlignet med gjeld har vanligvis en lavere risiko for konkurs på grunn av den lavere gjeldsbyrden.

Hvordan finne Total Egenkapital på Balanse: egenkapital

Et selskaps totale egenkapital viser restverdien av eiers interesse.

Skritt

Bestem beløpet av et selskaps samlede eiendeler på balansen. For dette eksempelet bruker du $ 1 million i totalkapitalen.

Skritt

Bestem beløpet av selskapets totale forpliktelser på balansen. For dette eksempelet bruker du $ 300 000 i totale gjeld.

Skritt

Trekk selskapets samlede gjeld fra sine samlede eiendeler for å bestemme total egenkapital. I eksemplet trekker du $ 300 000 fra $ 1 million. Dette tilsvarer $ 700 000, som er selskapets totale egenkapital.


Video: NO Boliglån fra Nordea (2011) 20 sek