I Denne Artikkelen:

Hvis du for tiden får arbeidsledighet, eller har mottatt arbeidsledighetskompensasjon i det siste, kan du sjekke hvor mye du ble betalt i ytelser. Hvis du for øyeblikket får arbeidsløshetserspenninger, kan du enkelt sjekke beløpet som er betalt til deg, på den siste ytelsesbetalingen som er sendt til deg. Hvis du trenger den oppdaterte informasjonen, kan du også få den informasjonen fra statsledighetskontoret. Hvis du trenger informasjonen for skatt, sender hver statsledighetskontor ut skatter.

Skritt

Ring det gratisnummeret ditt til ditt arbeidsledighetskontor. Dette nummeret vil bli oppført i arbeidsledighetsveiledningen som ble sendt til deg når du søkte om arbeidsledighet. Skriv inn ditt personnummer og PIN-kode for å få beløpet betalt til deg ved din siste utbetaling av arbeidsledighet. Du kan ikke få ditt årlige beløp på selvbetjeningsnummeret.

Skritt

Bruk linken "Kontakt oss" på statens ledighetsnettsted. Send en sikker melding til statsledighetskontoret spør hva ble betalt til deg i arbeidsledighetstjenestene. Hvis du vil vite det årlige beløpet, sørg for å angi det.

Skritt

Vent på 1099G-skjemaet ditt for å ankomme, som vanligvis skjer i februar, for å se hvor mye du har betalt i arbeidsledighetstjenestene for det foregående skatteåret.


Video: Hva får du lov til av mamma og pappa?