I Denne Artikkelen:

En offisiell kontoutskrift kan være nødvendig av flere grunner. En utlåner kan kreve en før lukning på et lån eller et universitet kan kreve bevis på tilstrekkelige midler til å støtte en internasjonal søker. Mange land krever også et offisielt kontoutskrift ved behandling av visumsøknad for å sikre at søkeren har nok midler til å opprettholde seg mens han besøker landet. Å få en offisiell kontoutskrift er generelt en enkel prosess.

Hvordan få en bankerklæring for offisielle formål: kontoutskrift

Din bank skal gi deg en offisiell uttalelse på forespørsel.

Skritt

Vurder kravet til byrået eller institusjonen som ber om det offisielle kontoutskriften. Kravene vil variere. Hvis banken er en innenlandsk bank, kan for eksempel en erklæring signert av en bankrepresentant være tilstrekkelig; Men hvis banken din regnes som en utenlandsk bank, kan det hende du trenger et stempel eller en tetning for at den skal bli akseptert som en offisiell uttalelse.

Skritt

Kontakt din bank og spørre om det er et skjema du må bruke for å be om en offisiell uttalelse. Hvis ingen offisiell skjema er brukt, spør hva informasjon skal inngå i et brev av forespørsel, samt hvor du skal sende brevet og til hvis oppmerksomhet.

Skritt

Fyll ut skjemaet hvis en ble levert. Hvis ingen offisiell form ble oppgitt, utarbeide et brev med den nødvendige informasjonen.

Skritt

Send skjemaet eller brevet til riktig adresse. Du kan ønske å sende korrespondansen sertifisert post for å fremlegge bevis på utsendelse.


Video: