I Denne Artikkelen:

Besøk statens domstols nettsted. Hvis du søker å få saksøkt mot en saksøkt, må du be om passende fraskrivelsesskjema fra fylkeskommunisten. Vanligvis er avhendelsesskjemaer tilgjengelig for nedlasting på nettet. Avgifter kan gjelde dersom du mottar skjemaene på rettshuset.

Skritt

Besøk en online juridisk dokumentleverandør. Ikke alle online juridiske dokumentleveranser tilbyr gratis nedlastinger, så sjekk på forhånd. Vanligvis betaler online juridiske dokumentleverandører et gebyr dersom en internkonsulent utarbeider eller tilbyr ekspertråd om ferdigstillelse av et skjema.

Skritt

Velg mellom ulike blank waiver maler, inkludert søknadsgebyr fraskrivelse skjemaer, medisinsk forsikringsavgift fratrekk skjemaer, medisinsk frigjøring fraskrivelse av ansvar, frafall av ansvarsskjemaer, kjæledyr fratakelse av ansvar skjemaer, og juridisk ansvar fraskrivelse skjemaer.

Skritt

Analyser språket som er inneholdt i fraskrivelsen. Se etter spesifikt språk om omfanget av ansvar og risikonivå - for eksempel, "Jeg forstår og aksepterer fullt ut at det er risiko involvert. Jeg er enig i å akseptere all risiko for skade eller død." Hvis avslaget ikke inneholder språket du ønsker, velger du en mer effektiv mal.

Skritt

Last ned gratis fraskrivelsesskjema. Kontroller at skjemaet er ferdig når du har skrevet ut jobben. Hver side må være til stede, spesielt signatur- og signeringsdatoen.

Skritt

Fyll ut skjemaet helt og oppstart når det er aktuelt. Har alle parter signere skjemaet samt skrive ut en håndsignatur og signeringsdato.

Skritt

Har avslaget notert av en notarius publicus for å styrke formularens håndhevbarhet.


Video: