I Denne Artikkelen:

I over 100 år kan amerikanere tjene gratis land fra den amerikanske regjeringen ved å leve på det i fem år. Den opprinnelige Homestead Act utløp i 1976, men regjeringen selger fortsatt land til offentligheten.

The Homestead Act

Abraham Lincoln undertegnet Homestead Act den 20. mai 1862 for å oppmuntre bosetningen av det vestlige USA. Loven ga 160 hektar med fritt land til bosettere villige til å bosette seg og forbedre det i fem år. Ifølge National Archives endte kongressen Homestead Act i 1976, da amerikanerne hadde mottatt mer enn 270 millioner hektar fra regjeringen.

Homesteading i dag

Den amerikanske regjeringen tilbyr ikke lenger gratis land til potensielle homesteaders. Imidlertid er Bureau of Land Management fortsatt den største enkelt grunneieren i USA, og selger regelmessig land til offentligheten ved auksjon på sin hjemmeside (se Resources).

Andre Homestead-alternativer

Bare amerikanske statsborgere som har minst 50 prosent innfødt hawaiisk forfedre, kan fortsatt motta nesten gratis land fra den amerikanske regjeringen. Department of Hawaiian Home Lands leier utallige boliger, landbruks- og pastorale tomter i Hawaii i 99 år.


Video: SOMETHING Frightened These Teenagers & A UFO Incident That Frightened 350 People Forever 8/22/2018