I Denne Artikkelen:

Hvis du driver en kommersiell gårdsoperasjon, er det sannsynlig at staten din tilbyr en ekspedisjonsavgift for kjøp av varer som er nødvendige for å drive din landbruksvirksomhet. Nøyaktig hvor mye gårdsrelatert inntekt du må tjene og hvilke typer landbruksproduksjon som kvalifiserer for unntaket, varierer etter statlig lov. For eksempel kan equine boarding kvalifisere deg for unntaket i en stat, men ikke betraktes som en landbruksbruk i en annen.

traktor bailer samle hø i landbruksfeltet

Gjødsel, frø og andre produkter som er direkte brukt til jordbruk, kvalifiserer for skattefritak.

Slik kvalifiserer du

For å finne ut om du kvalifiserer for en statslig landbrukskattfritakelse, ta kontakt med fylkeskommunen for landbruksforlengelse. Du kan også besøke statens avdeling for landbruks- eller inntektsavdelingen. Hvis du kvalifiserer, må du fylle ut skjemaer som dokumenterer jordbruksinntektene for året før, samt arten av virksomheten. Avhengig av staten vil du motta et landbruksfritaksnummer som skal brukes når du kjøper akseptable produkter. I andre stater, for eksempel Ohio, må du fylle ut et fritak for å gi forhandleren hvert kjøp.

Separate Farming Entities

Hvis oppdrettsvirksomheten din opererer under ulike forretningsenheter, vil du sannsynligvis kreve et eget nummer eller fritaksertifikat for hver enkelt. Hvis du driver en oppdrettsvirksomhet under forskjellige LLCs, kan du for eksempel ikke bruke salgsskattenummeret for din meieriforretning og lade elementer som er nødvendige for drivhusanlegget ditt.


Video: Is Kati Morton in legal & financial trouble?