I Denne Artikkelen:

Banknummer på sjekker er etablert for å hjelpe banker og deres kunder i behandling av transaksjoner. Flere numre som skrives ut på personlig og forretningskontroll, brukes til å identifisere bankforetaket, kundekontonummeret, plasseringen av kundekontoen og det spesifikke kontrollnummeret. Spesielle blekk på sjekker tillater elektronisk skanning av rutingnumre, kontonumre og kontrollnumre for å gjøre behandlingen av sjekker raskere og mer nøyaktig. Og når du sender en sjekk halvveis rundt om i verden, kan mottakerbanken tydelig vite hvor penger skal tegnes.

Signering av en kontroll

Tall som skrives ut på sjekker, brukes til å identifisere bankforetaket.

Penn på sjekken

Se på tallene på undersiden av sjekken.

Se på tallene nederst på sjekken. Dette er MICR-linjen (Magnetic Ink Character Recognition). Det er to sett med kodede tall; Den første inneholder bankens rutingsnummer, og den andre inneholder kundens kontonummer sammen med sjekkenummeret til den spesifikke sjekken. Disse tallene er trykt med en spesiell type blekk som gjør at kodingsmaskiner kan lese dem elektronisk.

Man skriver en sjekk

Finn sjekkenummeret.

Finn sjekkenummeret. Dette skrives ut i øvre høyre hjørne av sjekken. Det skrives også nederst på sjekken på MICR-linjen. Sjekk tallene er sekvensielle i en kontrollkonto.

OCR

Finn bankens rutingsnummer.

Finn bankens rutingsnummer nederst på sjekken i MICR-linjen. Disse tallene er også referert til ABA-numre eller rutetransittnumre og er tildelt finansielle institusjoner av American Bankers Association (ABA). Dette 9-sifrede nummeret tjener til å identifisere banken din og kan begynne med 0,1,2 eller 3.

Sjekk skriv makro

Se etter kontonummeret nederst på sjekken din.

Se etter kontonummeret. Dette nummeret er unikt ved din bank og ligger nederst på sjekken på MICR-linjen.

Nærbilde av kontroll med penn

Finn brøknummeret.

Finn brøknummeret. Fraksjonalnummeret finnes i øvre høyre del av sjekken. Det kan vises like under sjekkenummeret, eller det kan skrives ut til venstre for sjekkenummeret. Fraksjonalnummeret identifiserer den spesifikke banken eller grenen som sjekken er trukket fra.

Skrive en sjekk

Se om du har et ACH R / T nummer på sjekken din.

Se om du har et ACH R / T nummer. Det Automatiserte Clearing House (ACH) rutingsnummer finner du under bankens navn og logo på venstre side av sjekken, og kan være det samme som rutingsnummeret som er nevnt ovenfor.


Video: 116 Forelesning MAT110 (4. feb. 2014)