I Denne Artikkelen:

I motsetning til lønnsgjenvinning er en lønnsoppgave en frivillig avtale mellom deg og en kreditor. Når du godtar en lønnsoppgave, godtar du å tillate et bestemt dollarbeløp eller prosentandel av lønnene dine som holdes tilbake og betales til kreditoren mot tilfredsstillelse av en gjeld. Siden en lønnsoppgave er frivillig, kan du når som helst lovlig tilbakekalle oppdraget ved å varsle arbeidsgiveren om at du har til hensikt å tilbakekalle.

Skritt

Finn en kopi av den opprinnelige lønnsoppdraget som referanse. Lønneoppgavene er vanligvis en del av et lønningslån eller en låneavtale.

Skritt

Utarbeide et brev til din arbeidsgiver eller avdeling for menneskelige ressurser i ditt firma, som indikerer at du ønsker å tilbakekalle lønnsoppdraget.

Skritt

Inkluder i brevet datoen for den opprinnelige oppdraget, oppgaven beløpet og til hvem du har tildelt lønnene dine. På slutten av brevet angir du klart at du ønsker å "tilbakekalle tidligere lønnsoppgave som er nevnt ovenfor" eller lignende språk.

Skritt

Lag to kopier av brevet. Send eller send originalen til din arbeidsgiver og send en kopi til kreditoren. Lagre den andre kopien for postene dine.


Video: