I Denne Artikkelen:

Sjekker er nyttige for godkjenning av betaling for et kjøp uten risiko for bruk av kontanter eller kreditt. Beløpet av en sjekk blir trukket direkte fra kontoen din ved hjelp av sekvensen av tall nederst i sjekken som identifikatorer. Disse tre blokkene med tall inkluderer vanligvis rutingsnummer eller bankidentifikator, bankkontonummer og sjekk nummer. Å vite hvordan du leser dine sjekker, vil gjøre innkjøp enklere.

Slik finner du et bankkontonummer og en bankidentifikator på sjekker: bankkontonummer

Bankinformasjon er kodet i serien av tall nederst på sjekken.

Skritt

Finn serienummeret nederst på sjekken din. Denne serien vil inneholde et rutingsnummer, bankkontonummer og sjekk nummer. Tjeknummeret er lettest identifiserbart, da det alltid samsvarer med sjekkenummeret som vises øverst på sjekken.

Skritt

Identifiser serienummeret omgitt av symbolet |: Dette symbolet viser rutingsnummeret, også kjent som bankidentifikatoren. I USA vil rutingsnummeret alltid inneholde ni sifre.

Skritt

Finn ditt kontonummer. Lengden på kontonummeret vil variere avhengig av banken din, men skal ikke inneholde mer enn 17 siffer. Kontonummeret blir vanligvis etterfulgt av || ' symbol.


Video: