I Denne Artikkelen:

Et signaturgaranti frimerker beskytter mot uautoriserte transaksjoner av verdipapirer for aksjonærer. En tjenestemann ved et deltakende finansinstitusjon utsteder signaturgarantien for overføring av midler mellom aksjonærregnskap. Finansansvarlig kontrollerer signaturen til stempelanbefaleren for autentisitet før valideringen av dokumentet ved å stempling med signaturgarantiens stempel.

Hvordan få et signaturgarantistempel: signaturgarantistempel

Et signaturgaranti stempel viser identitet.

Skritt

Start en forespørsel om signaturgaranti på din bank, kredittforening eller meglerkontor. Banken din kan kreve at du fyller ut et forespørsel om transaksjons- og garantistemplet. Skriv et brev som ber om et signaturgarantistempel for overføring av verdipapirer dersom banken din ikke har forespørsel.

Skritt

Presentere din identifikasjon til bankens offisielle. Hvis det er flere eiere på kontoen, må alle eiere vise identifikasjon. Sjekk med institusjonen din for å finne ut hvilke former for identifikasjon som aksepteres.

Skritt

Signer signaturen din i nærvær av bankens offisielle. Alle medlemmer på kontoen må også signere for å bekrefte transaksjonen for overføring av verdipapirer. Banktjenestemannen eller megleren vil validere ektheten av alle signaturer ved å signere navn og tittel. Han vil da utstede ditt signaturgarantistempel som godkjenner overføring av midler til å finne sted.


Video: