I Denne Artikkelen:

Sosialadministrasjonsadministrasjonen oppbevarer registre for alle som har søkt om funksjonshemmede, og alle som har mottatt eller har for øyeblikket fordeler. Du har rett til en kopi av dine personopplysninger for funksjonshemmede, noe som kan være nyttig hvis du må klage på nektelse av ytelser eller spore nåværende betalinger.

Nærbilde av en forretningsmann

En eldre mann er på telefon.

Kontakt Sosial Sikkerhetsadministrasjon

Du kan be om en kopi av funksjonshemmede fra ditt lokale trygdekontor, eller ved å ringe til SSAs gratisnummer på 1-800-772-1213. SSA vil sende opp postene dine til deg, enten du gjør forespørselen personlig eller over telefonen. Forvent å vente to uker for å motta postene dine når du har gjort din forespørsel.

Gi riktig informasjon

Vær forberedt på å gi SSA med ditt juridiske navn, fødselsdato, personnummer og adressen der de skal sende kopiene av postene dine. Hvis du besøker trygdekontoret personlig, være forberedt på å vise legitimasjon, for eksempel førerkort. Angi at du ber om en kopi av uførefilen din.


Video: