I Denne Artikkelen:

Å åpne en Chubb-kombinasjonssikkerhet er litt mer sofistikert enn å åpne låsen på en high school-skap. Det er ikke bare et spørsmål om å rotere tallerkenen frem og tilbake en gang mens du stopper på en bestemt serie med tall. Antallet og retningene til rotasjonene er svært viktig og spesifikk. Hvis du over- eller under-svinger oppringeren, må du begynne igjen. En standard Chubb-kombinasjonssikker låsekombinasjon er 10-20-30, som kan tilbakestilles.

sikker

Skritt

Still hjulet på null, og drei deretter hjulet mot urviseren tre ganger. Gå forbi null for full rotasjon. På den fjerde rotasjonsstopp på det første nummeret i kombinasjonen. Hvis for eksempel det første nummeret er 10, dreier du hjulet over null tre ganger og stopper på nummer 10 under den fjerde rotasjonen.

Skritt

Vri bryteren med klokken to ganger, og stopp på det andre nummeret i kombinasjonen under den tredje rotasjonen. Ikke gå tilbake til null før du starter rotasjonen mot urviseren. Start med det første nummeret i kombinasjonen.

Skritt

Vri bryteren mot urviseren en gang, og stopp på det tredje nummeret under den andre rotasjonen.

Skritt

Vri skiven med urviseren til den stopper. Din Chubb-kombinasjonssikkerhet vil nå være tilgjengelig.


Video: