I Denne Artikkelen:

En kombinasjonslås er en type lås som vanligvis brukes til å sikre skap og safe som har flere sifferkoder som må angis nøyaktig i en bestemt rekkefølge som skal åpnes. Standard kombinasjonslås har koder som består av tre tall som må angis ved å manipulere et tallerken på forsiden av låsen.

Slik åpner du en kombinasjonslås: låsen

Kombinasjonslås brukes ofte til å sikre skap.

Skritt

Hold låsen slik at den nummererte dreiebenken vender mot deg. Låsen skal ha en pil eller en annen indikator klokka 12 på et visst nummer på rattet.

Skritt

Vri tallerkenen tre ganger til høyre (med urviseren), og stopp deretter å snu når pilen peker til det første nummeret i kombinasjonen.

Skritt

Vri bryteren til venstre (mot klokken) en full sving til du er tilbake på det første nummeret og fortsett å snu til venstre til du kommer til det andre nummeret i kombinasjonen.

Skritt

Når du kommer til det andre nummeret, dreier du hjulet til høyre til pilen peker til nummeret på kombinasjonen.

Skritt

Hold låsenes kropp i den ene hånden og den buede metallstangen eller sjakkelen i den andre og trekk de to fra hverandre for å åpne låsen.

Skritt

Skyv sjakkelen ned i hullet på låsenes kropp for å lukke låsen.


Video: