I Denne Artikkelen:

Pleiehjemomsorg kan bli nødvendig for din kjære, og hvis det gjør det, må du finne en måte å betale for det. Gjennomsnittskostnaden for et privat rom i sykehjem i 2009 var 219 dollar per dag, ifølge The MetLife Market Survey 2009. Med mindre du eller din slektning har utelukkende penger til å betale for dette nivået på omsorg, må du søke alt annet enn $ 52 av den relative månedlige trygdbeløpet til regningen. Den mest effektive måten å betale sykehjemmet på er å få midlene sendt direkte til sykehjemets bank. For å gjøre dette, skal sykehjemsadministratoren bli representativ betalingsmottaker hos Sosialtilsynet.

Skritt

Kontakt ditt lokale kontor for trygdekontor og søknadsskjema SSA-11. Du kan også ringe 1-800-772-1213 for å be om skjemaet.

Skritt

Fyll ut søknaden i sin helhet. Vær forberedt på å presentere identitetsbevis. Sykehjemsadministratoren er pålagt å oppgi arbeidsgiverens identifikasjonsnummer.

Skritt

Gjør en avtale med Trygdekontoret nærmest deg. Ta med SSA-11-skjemaet og ditt identitetsbevis. Søknadsprosessen er fullført med ansikt til ansikt-intervju.

Skritt

Sett opp en egen konto i sykehjemmet for den kjære sin kostnad på 52 dollar i måneden.


Video: Laila Marie Reiertsen (FrP) vil bekjempe svart arbeid med skattelette