I Denne Artikkelen:

De fleste pådra seg dårlig gjeld på et tidspunkt i deres økonomiske liv. Noen ganger er denne gjelden i form av dommer, som er gjeld som en domstol har mandat til at du betaler. Disse vurderingene kommer opp på kredittrapporten din og påvirker din kreditt negativt. Å betale dommer vil øke kredittpoengene dine og hjelpe deg å komme seg ut av gjeld.

Skritt

Les først gjennom dommen din og finn ut hvor mye penger du skylder og til hvem du skylder det.

Skritt

Samle nødvendige midler, enten gjennom din nåværende lønnssjekk eller ved å ta på ekstra arbeid for å kunne ha råd til betalingen.

Skritt

Hvis du ikke var oppmerksom på dommen, kan du sende inn en bevegelse om å forlate dommen for feil tjeneste dersom du aldri mottok innkallingen til å vises i retten. Husk at du må sende inn dette til retten som behandlet dommen.

Skritt

Kontakt debitoren, og finn ut betalingsprosessen.

Skritt

Når betalingen er gjort, sørg for å rapportere det til retten for å vise dommen som fullstendig betalt. Du må bevise betalingen gjennom kvittering og fylle ut en forespørsel om å forlate dømmestatus.


Video: Guds dom, Guds gave og hvordan ta imot Kjell J Matland, 02 sept 2018