I Denne Artikkelen:

En viktig del av pensjonsplanleggingen er å avgjøre når du skal begynne å ta trygdeordninger. Selv om det kan være tiltalende å ta fordeler så snart du er kvalifisert, kan forsinkende fordeler øke det totale beløpet du vil motta. Som en del av seniorlovenes arbeidslovsloven fra 2000, kan alle som har oppnådd full pensjonsalder, men som ennå ikke er 70 år, velge å suspendere pensjonsytelser, for å oppnå forsinket pensjonskreditter (DRC).

Skritt

Fil for å motta ytelser ved full pensjonsalder.

Skritt

Umiddelbart be om opphør av ytelser. Dette kan gjøres ved arkivering, i avsnittet "Anmerkninger" i søknaden. Det kan også gjøres ved å sende inn en muntlig eller skriftlig forespørsel til et Fellesskap for sikkerhetsadministrasjon eller ved å ringe direkte til kontoret.

Skritt

Forsink å ta fordeler til 70 år, for å maksimere antall DRCer som kan påløpe.


Video: 193rd Knowledge Seekers Workshop - Thursday, October 12, 2017