I Denne Artikkelen:

Når du sender inn et direkte innskudd påmeldingsskjema, må du levere flere opplysninger for å kunne få penger lagt inn på kontoen din. Du trenger ditt navn og adresse, bankens rutingsnummer og ditt kontonummer. Begge disse tallene kan bli funnet på dine sjekker.

23533286

Skritt

Finn banknummeret på undersiden av sjekken. Rutingsnummeret vil være i nedre venstre hjørne av sjekken. Det vil inneholde ni tall.

Skritt

Finn ditt kontonummer på undersiden av sjekken. Kontokontoenummeret kommer til høyre for bankrutenummeret. Antall siffer i et kontonummer varierer avhengig av banken. Antallet av den individuelle sjekken er ofte inkludert etter kontonummeret. Ikke ta med dette når du registrerer kontonummeret.

Skritt

Finn ditt navn og adresse på sjekken. Disse elementene skal være i øvre venstre hjørne av sjekken. Det er viktig å bruke nøyaktig samme stavemåte for ditt navn og adresse som er på sjekken når du fyller ut et direkte innskudd forespørsel skjema.


Video: