I Denne Artikkelen:

Logbøker brukes av kommersielle lastebilførere. Lastebilsjåførene holder oversikt over timene de kjører, kilometerene de kjører og timene utenfor plikten. Hver stat har sine individuelle regler om hvor mange timer en kommersiell lastebilfører kan kjøre per dag. Å holde en logg sikrer til førerens arbeidsgiver at de ikke overskrider den lovlige grensen, og det gjør det mulig for arbeidsgiveren å beregne førerens lønn. Drivere trenger å samle sine loggbøker ukentlig for å regne for sin tid.

Slik gjenoppretter du loggbøker: timene

Loggbøker holder oversikt over utgifter og lar deg styre økonomien lettere.

Skritt

Vend til forsiden av loggboken din på slutten av arbeidsugen. Det er her reseplanen er plassert. I boksen merket "Dato" legger du mandag dato og søndag dato med et dash mellom.

Skritt

Legg opp de timene du kjørte den uken. Plasser nummeret i kategorien merket "Kjøretid."

Skritt

Legg opp miles du kjørte den uken. Plasser dette nummeret i boksen merket "Kjørelengde".

Skritt

Legg opp de timene du var i tjeneste i løpet av uken. Sett dette nummeret i boksen merket "Off Duty."

Skritt

Slå loggboken inn i arbeidsgiveren din når du er ferdig med å fylle ut omtalen din.


Video: 182nd Knowledge Seekers Workshop, Thursday, July 27, 2017