I Denne Artikkelen:

Å finne en lien når du prøver å selge eller refinansiere et hjem eller et annet stykke eiendom, kan være foruroligende. Men det trenger ikke å være en avtalebryter. Her er trinnene du kan ta for å hindre problemet - eller adressere det når det oppstår.

Skritt

Hent en kopi av kredittrapporten din og sjekk den for rettigheter.

Skritt

Hvis noen lien skyldes utestående gjeld, betaler du den.

Skritt

I begge tilfeller - etter at gjelden er tilbakebetalt, i det andre - gi skriftlig bevis på at du har tilfredsstilt gjelden og be långiveren om å fjerne lien. Husk å be om at de skriver skriftlig dokumentasjon som du har møtt din økonomiske forpliktelse. Dette kalles ofte en løslatelse eller utgivelse av lien.

Skritt

Lagre kopien av dokumentet på et trygt sted. Det kan hende du må fremstille det i fremtiden for å bevise at du har gjort omformulering, noe som betyr at du har tilfredsstilt vilkårene for fjerning av lien.

Skritt

Spesielt hvis du har å gjøre med et stort utlånsselskap som kan bli overveldet med lignende forespørsler om lienutgivelse, kan du be om å få utgivelsen forberedt på opptak. Når din kopi av dokumentet kommer, må du ta det til den lokale opptaker av gjerninger selv for å sikre at den blir en del av den offentlige posten.


Video: - Tom Hagen veit hva han driver med