I Denne Artikkelen:

Å ha en lien på kreditt rapporten kan i stor grad påvirke din økonomi. Det vil bli vanskeligere å få fremtidig kreditt fra kreditorer. Det finnes ulike typer rettsforhold som kan påvirke en kredittrapport som mekanisk rett og IRS skatt Du kan ikke få skattelettnader slettet fra kredittrapporten din til sju år etter at du har betalt skatten fullstendig.

Prosessen

Skritt

Hvis skattene fortsatt er utestående, ansett en anerkjent skatteadvokat for å hjelpe deg med å håndtere IRS. Skatteadvokaten vil hjelpe deg med å vise noen økonomisk manglende evne til å betale skattemålet og tilby IRS et kompromiss for å betale et beløp som er rimelig. Advokaten vil kunne forhandle på dine vegne.

Skritt

Etter å ha betalt skattepenger, må du få et sertifikat for Federal Tax Lien Release. IRS vil gi deg et utstedelsesbevis så lenge skattene er betalt, eller det er ikke lenger noe lovkrav som er nødvendig for å samle de skatter. Liens blir vanligvis fjernet innen en 30-dagers periode. Skatteadvokaten din vil kunne finne ut hva disse juridiske kravene og prosedyrene er og informere deg om.

Skritt

For å få rekord av en lien utgitt, må en skattyter få en utgivelse av meldingen om Federal Tax Lien. Vanligvis vil ikke skattemyndighetene utstede varsel om løslatelse før skattebeløpet enten er betalt i sin helhet, eller at skattemyndighetene ikke lenger har en juridisk interesse i å samle inn skatt. IRS har standardiserte prosedyrer for lienutgivelser, utslipp og underordinering. I situasjoner som kvalifiserer for fjerning av en lien, vil IRS generelt fjerne lien innen 30 dager, og skattebetaleren kan motta en kopi av Sertifikatet for Løsning av Federal Tax Lien.

Skritt

Bestille en gjeldende kredittrapport fra hvert kredittbureau, nemlig TransUnion, Experian og Equifax. Evaluer alle tre kredittrapporter og noter eventuelle skattelettelser som er oppført på hver. Kontroller alle offentlige poster for å se om skatteposten har blitt utgitt eller ikke. Hvis ikke, ta kontakt med kredittrapporteringsbyrået og få dem til å kontakte IRS direkte for å frigjøre lien.

Skritt

Skriv et brev til hvert kredittbureau med en kopi av bevis på at skattepenger er fjernet. Be hvert kredittbyrå om å oppdatere kredittrapporten din ved å fjerne den aktuelle skatteposten. Pass på at du følger opp for å sikre at endringene gjenspeiles. Bestil en ny kredittrapport innen 30 til 60 dager, som skal vise skatteutlånet.


Video: