I Denne Artikkelen:

Signers på en felles konto inngår en avtale med en bank om at hver deltaker er ansvarlig for alle avgifter, kostnader, kostnader og tap som følge av aktivitet på kontoen. Banker beskytter sine interesser ved ikke å tillate en signer på en kontoavtale for å få navnet hennes fjernet fra kontoen uten å lukke det, med mindre det foreligger spesielle forhold.

Par Møte Konsulent

Du kan kanskje fjerne et navn fra en felles konto gjennom død eller skriftlig avtale.

Død av en Signer

Fellesregnskap har vanligvis en "rett til å overleve" -klausul. Hvis en signer dør, får den resterende signeren kontroll over kontoen og alle sine eiendeler. Den overlevende underskriveren kan vanligvis fjerne navnet på den avdøde parten fra en konto ved å presentere et dødsattest til banken.

Skriftlig avtale

Noen banker tillater at en signer blir fjernet fra en felles konto ved skriftlig avtale. For eksempel kan Santander Bank tillate foreldre å fjerne seg fra studentregnskapet til barna sine, forutsatt at foreldrene gjør forespørselen, kontoen er i god stand og studenten er over 18 år gammel.


Video: United States Constitution · Amendments · Bill of Rights · Complete Text + Audio