I Denne Artikkelen:

Europeiske helseforsikringskort (EHIC) gjør det mulig for europeiske innfødte og besøkende bosatt i Europa i 12 måneder eller mer for å motta helsevesenet uten kostnad eller reduserte priser. Kortet må fornyes hvert femte år. Kontroller kortet for utløpsdatoen. Ektefeller kan forny sine egne EHICs, eller forny forsikringskortene til sine partnere hvis de har den nødvendige informasjonen. Vaktmestere eller foreldre må søke om helseforsikringskort for barn under 16 år.

Doktorbesøkende barnpatient på avdeling

En lege besøker en barnpasient

Skritt

Bestem datoen din EHIC utløper. Forstå at du kan forny kortet ditt seks måneder før datoen for utløpet. Se på datoen på forsiden av ditt faktiske kort, og sørg for at det er seks måneder eller mindre før kortet ditt skal fornyes.

Skritt

Samle inn den nødvendige informasjonen du vil trenge for å fullføre fornyelsesskjemaet på forhånd. Sørg for at du har alle dataene du trenger, for eksempel de komplette navnene, fødselsdatoene og personlige ID-numrene (PIN-koden) til hver person for hvem du fornyer et kort. PIN-koden er plassert ved siden av fødselsdatoen på originalkortet.

Skritt

Bestem hvordan du vil fornye kortet ditt - via telefon, ved å gå til et postkontorsted eller på Internett (se Referanser). Hvis du ønsker å fornye via telefonsamtale 0845 606 2030.


Video: NOR SuperLight 2015