I Denne Artikkelen:

Du kan rapportere et korrupte selskap til Better Business Bureau, Federal Trade Commission eller statens advokat generalsekretær. Selv om du ikke er garantert lindring eller kompensasjon for tap, vil byråene undersøke dine krav og kan iverksette tiltak mot selskapet.

Klager fra Federal Trade Commission

Federal Trade Commission håndhever lover knyttet til forretningspraksis. Hvis du føler at et selskap har gjort noe ulovlig, kan du sende en FTC-rapport online på FTCComplaintAssistant.gov. Du kan også ringe 877-FTC-HJELP for å sende inn klagen din. Selv om FTC ikke kan løse din individuelle klage, kan klagen din få en undersøkelse.

Justisminister

Lag en klage til statens advokatforvalter. Advokatens generalkontor vil gjennomgå detaljene nøye og forsøke å løse problemet. En kopi av klagen din vil bli sendt til selskapet med en forespørsel om svar. Hvis selskapet ikke svarer innen en tilstrekkelig tidsperiode, kan det tas ytterligere tiltak. Advokatens general kan ikke garantere oppløsning, men tilbyr meklingstjenester.

Bedre Business Bureau

Du kan sende inn en klage til Better Business Bureau på BBB.org. Din klage blir behandlet av byråets lokale kontor, vanligvis i staten der selskapet befinner seg. Ifølge byrået er rundt 70 prosent av klager innlevert med det løst. Fordi forbrukerne ofte sjekker selskapets Better Business Bureau vurdering, er selskaper ofte ivrige etter å løse klager som kan påvirke deres vurdering og omdømme.


Video: Siggy innfører land-for-land-rapportering!