I Denne Artikkelen:

Hvis du er medlem av et styre eller mottar styremedlemmer for å sitte på forskjellige styre, må du fortsatt rapportere disse gebyrene til Internal Revenue Service (IRS) som inntekt.

Skatteformularer

Direktøravgift er underlagt inntektsskatt og egenbeskatning.

Skritt

Regissørens avgifter betraktes som ikke-arbeidsmessig kompensasjon, og eventuelle andre godtgjørelser fra selskap som betaler avgifter skal registreres på Form 1099-MISC (i boks 7) på året de ble betalt til deg. Som direktør må du registrere og rapportere disse gebyrene på samme måte som du ville ha andre inntekter på selvangivelsen.

Skritt

Inkluder alle gebyrer for dine tjenester som direktør i din arbeidsinntekt. Spesielt er dette referert til som ikke-arbeidsmessig kompensasjon.

Skritt

Se etter gebyrbeløpet på Form 1099-MISC, som skal sendes til deg av organisasjonen som har betalt dine avgifter. Det vil være nødvendig å rapportere gebyrene som selvstendig næringsinntekt.

Skritt

Last ned et Schedule C eller Schedule C-EZ og Schedule SE fra den offisielle IRS-nettsiden. Fyll ut disse skjemaene sammen med skjema 1040 for å kreve selskapslederavgift som selvstendig næringsinntekt.


Video: Wealth and Power in America: Social Class, Income Distribution, Finance and the American Dream