I Denne Artikkelen:

I henhold til SSAs strenge definisjon av funksjonshemning, kan en person kun få funksjonshemming, dersom hennes tilstand er alvorlig og sannsynlig vil vare minst ett år eller resultere i døden. Handikapet må være så alvorlig som å forhindre at personen blir i arbeid. Hvis en person som mottar uførepenger, virker, kan han begå svindel. Svindel er også definert som en som tar imot funksjonshemmede på vegne av en avdøde person. Hvis du mistenker at bedrageri er i orden, bør du vurdere å rapportere det til SSA.

Slik rapporterer du et svindelkrafttrekk: slik

Skritt

Samle så mye informasjon om svindelen som mulig. Inkluder informasjon som aliaser personen går forbi, personens personnummer (hvis du vet det), deres kjønn, rase, fødselsdato og fødested. Ta med fakta om bedrageri, slik at Sosialadministrasjonen har rikelig med informasjon for å undersøke og avgjøre om bedrageri fant sted.

Skritt

Velg om du vil være anonym eller ikke. Sosialstyringsadministrasjonen tillater personer som ønsker å rapportere svindel for å skjule sine identiteter.

Skritt

Kontakt Sosial Sikkerhetsadministrasjon. Du kan rapportere svindel over Internett ved hjelp av SSAs svindelrapport. Ikke fyll ut kontaktinformasjonen hvis du vil være anonym. I tillegg kan du ringe 800-269-0271 for å rapportere svindel over telefonen. Denne linjen er åpen fra kl. 10.00 til 04.00. (Østlig Standard Tid).


Video: