I Denne Artikkelen:

Canada Revenue Agency (CRA) har satt opp fem kontorer landsomfattende for å håndtere tilfeller av mistanke om skattemisbruk eller svindel. Du kan rapportere noen andre, eller du kan rapportere feil eller ufullstendig informasjon på egen skatt.

Slik rapporterer du inntektsskatteskatt i Canada: Skritt

Skritt

Gå til den canadiske regjeringens CRA Enforcement and Disclosures nettsted.

Skritt

Last ned og fullfør skjema RC199 hvis du rapporterer informasjon om egne skatter for å unngå straffeforfølgelse. Dette kalles en frivillig avsløring. Legg ved eventuelle dokumenter som sikkerhetskopierer kravet ditt.

Skritt

Klikk på koblingen "Kontakt oss" fra menyen på venstre side hvis du rapporterer noen andre.

Skritt

Trekk ned og klikk på den aktuelle provinsen fra menyen. Hvis en annen meny vises, drar du ned og klikker på den aktuelle byen eller byen.

Skritt

Ring eller skriv til kontoret for din region eller provins med mistanker. Gi så mange detaljer som mulig, for eksempel den påståtte overtreders navn, SIN-nummer og adresse, en beskrivelse av det påståtte svindelen eller omstendighetene (inkludert når det skjedde), og et estimert pengebeløp på de involverte pengene. Legg ved dokumentasjon for å sikkerhetskopiere kravet ditt.

Skritt

Legg igjen navn og kontaktinformasjon hvis du føler deg komfortabel med myndighetene som kontakter deg. Hvis ikke, la et anonymt tips. Regjeringen Informant Leads Program følger opp på informasjon og velger om å påtale seg eller ikke.


Video: