I Denne Artikkelen:

Internal Revenue Service har en detaljert prosess for innlevering av en avkastning for en avdød skattebetaler. Før en selvangivelse kan signeres, må den som er ansvarlig for å signere avkastningen, identifiseres. Hvis den avdøde skattebetaleren var gift, har den etterlevende ektefellen rettslig ret til å undertegne avkastningen. Hvis den avdøde skattebetaleren ikke var gift, kan enten den rettsfordelte personlige representanten eller personen som er identifisert som ansvarlig for distribusjonen av den avdøde skattebetalers eiendom, signere avkastningen.

Skritt

Identifiser den avdøde skattebetaleren. I navnet og adresse delen av hovedformularen av selvangivelsen (skjema 1040 eller annen variabel i dette skjemaet), skriv "avdøde" ved siden av den avdøde skattebetalers navn.

Skritt

Legg inn datoen for dødsfallet. På toppen av hovedformen i selvangivelsen, skriv "Dødsdato" og den avdøde dødsdato.

Skritt

Skriv inn "Arkiver som overlevende ektefelle" eller "Innlevering som personlig representant", avhengig av forholdet til den avdøde. Den overlevende ektefellen eller den personlige representanten må signere sitt eget navn.


Video: