I Denne Artikkelen:

Hvis en debitor har unnlatt å opprettholde utbetalinger mot en gjeld, kan kreditor måtte ty til å betale lønn for å gjenopprette gjelden. Vanligvis vil en kreditor forsøke å jobbe med en debitor for å få tilbake det som skyldes før man tar til lønnsgjenvinning, noe som krever ytterligere tid, kostnader og innsats fra sin side. Bedrifter må innhente en rettsordre for å søke arbeidsgiver om lønnsgjenkjenning gjennom District Court of Maryland. Offentlige organer, som IRS og barnestøttebyråer, kan automatisk legge på garnishments uten rettskjennelse.

Slik Stopper Lønn Garnishment i Maryland: garnishment

Å ignorere gjeld kan føre til lønnsgjenvinning.

Skritt

Snakk med kreditoren. For å unngå lønnsgjenvinning er det viktig å holde kontakten med kreditoren og foreta betalinger i samsvar med en avtalt betalingsplan. Ikke ignorere korrespondanse og forsøk fra en kreditor om å kontakte deg. Ved å møte problemet snarere enn senere, vil det bidra til å løse problemet og unngå ytterligere samlingshandlinger, som for eksempel lønn.

Skritt

Bli kjent med Marylands lover angående rettighetene til kreditorer og debitorer. Dette vil hjelpe til i forhandlinger med kreditorer. For eksempel i Maryland er loven om begrensninger for håndheving av gjeld 3 år for åpne kontoer som kredittkort og skriftlige kontrakter og 12 år for innenlandske og utenlandske dommer. Lover som regulerer garnishment finnes i Commercial Law of the Annotated Code of Maryland.

Skritt

Rådfør deg med en gjeldsrådgiver for å få råd og hjelp til å håndtere debitorer og få løftegarneringer løftet. Mange ideelle organisasjoner gir gratis rådgivningstjenester og hjelp til å forhandle med kreditorer. En debitor som finner det vanskelig å forklare situasjonen for en kreditor, kan ha bedre hell med å bruke en gjeldsrådgiver til å gjøre det. Gratis gjeldsrådgivningstjenester er tilgjengelige. For eksempel er Consumer Credit Counseling Service i Maryland og Delaware, Inc. en akkreditert ideell organisasjon for samfunnstjenester, "dedikert til å hjelpe enkeltpersoner og familier til å løse økonomiske problemer."

Consumer Credit Counseling Service av Maryland og Delaware, Inc. 757 Frederick Road Baltimore MD 21228 1-800-642-2227 cccs-inc.org

Skritt

Send et skjema med krav på fritak til retten som utstedte rettsordren, dersom garnishmentet ble rettsordnet. En debitor må bevise for retten at garnishmentet gir alvorlig økonomisk motgang gjennom bevis for inntekt og vesentlige levekostnader, som leie, verktøy og kjøpskvitteringer. Krav om fritak skjema er tilgjengelig på Maryland distriktet rettshus. Hvis en dommer bestemmer at garnishet forårsaker vanskeligheter, kan han legge til side garnishmentet og bestille debitor til å betale det han mener er en rettferdig tilbakebetaling.


Video: gnash - i hate u, i love u ft. olivia o'brien (music video)