I Denne Artikkelen:

Arbeidsgivere tilbyr ofte sine arbeidstakere Employee Stock Option Plans, også kjent som ESOPs, som er basert på årlig fortjeneste. Disse er forskjellige enn arbeidsgiversponserte pensjonsplaner som en 401k. En arbeidsgiver kan opprettholde begge planer for ansatte å motta de store skatteavbruddene i en ESOP-plan og diversifiseringen av en 401k, med de samlede bidragene begrenset til 25 prosent av årsinntektene. Flytte ESOP-lager til 401k er betinget av begge planene som godtar overføringen.

Skritt

Kontakt ESOP plan administrator ved å ringe nummeret på ESOP årsregnskapet. Forklar at du vil overføre ESOP-aksjen til en 401k-plan, og finn ut om ESOP-planen tillater dette. Be om eventuell papirarbeid som kreves dersom planen tillater overføringen.

Skritt

Kontakt 401k plan administrator ved å ringe nummeret på uttalelsen og spørre om planen vil akseptere en overføring eller overgang fra ESOP. Internal Revenue Service tillater denne transaksjonen, men den endelige avgjørelsen er opp til hver administrator. Be om papirarbeidet, om noen, fra administratoren.

Skritt

Fyll ut alt papirarbeid, skriv det og lage en kopi for deg selv og for hver enkelt administrator. Send det originale papirarbeidet mottatt fra ESOP-administratoren med en kopi av 401k-administratorpapirene til ESOP-administratoren. Send 401k papirarbeidet med en kopi av ESOP-papirarbeidet til 401k-administratoren.


Video: