I Denne Artikkelen:

Finn eiendomslinjer, ved hjelp av eiendommens juridiske beskrivelse, som angitt på gjerningen. Dette er spesielt nyttig hvis det ikke er noen merkbar eiendomsgrense, som et gjerde eller en steinmur. Unngå bekostning av å sette i gang en profesjonell landmåler ved å finne eiendomslinjer på egen hånd. Løsne innbrudd på eiendommen din og unngå fremtidige tvister etter å ha fastslått eiendomslinjene.

Slik bruker du et kompass for å finne dine eiendomslinjer: kompass

Kompassavlesninger angir retningen fra et eiendoms hjørne til et annet.

Skritt

Finn den lokale forskjellen mellom ekte nord og magnetisk nord (kjent som deklinering). Denne informasjonen kan hentes ved å ringe en lokal landmåler eller prosjektforesteder.

Skritt

Finn et begynnelsespunkt hjørne som er nevnt i gjerningsbeskrivelsen. De enkleste begynnelsespunkene til bruk er ofte (men ikke alltid) preget av elementer som steinblokker, trepenner eller trebukser.

Skritt

Plasser kroppen din i retning av neste hjørne, ved hjelp av kompasset som veileder. Legg til eller trekk ned deklinasjonen notert i trinn 1.

Skritt

Gå den gjeldende beskrivelsen av lengden til neste hjørne. Bruk målebåndet til å måle riktig lengde.

Skritt

Fortsett denne prosessen til alle resterende hjørner er plassert.


Video: