I Denne Artikkelen:

Hvordan bruke eiendom som sikkerhet for lån. Når du bruker eiendommen som sikkerhet for et lån, sikrer eiendommen din gjeld til banken. Hvis du ikke tilbakebetaler det sikrede personlige lånet i henhold til de fastsatte vilkårene, har banken rett til å ta sikkerhet og selge den for å dekke kostnadene ved lånet.

Skritt

Vurder betingelsen for sikkerheten. Noen banker vil ikke akseptere din rustne Ford pickup truck som sikkerhet, selv om du kan få $ 200 for det. Tilstanden bidrar til å bestemme verdien av eiendommen. Over livet til det sikrede personlige lånet fortsetter verdien å avskrives.

Skritt

Vurder din personlige eiendom, som kan omfatte ditt hjem, bil, smykker eller eiendeler som aksjer og obligasjoner. Banken ser på videresalgsverdien, så forvent verdien din å være lavere når du bruker den til sikkerhet enn det ville være hvis du personlig solgte den.

Skritt

Gi banken utlånsinformasjon eller tittelen. Hvis du eier eiendommen og har tittelen, kan du bruke tittelen for å sikre gjelden. For egenkapital i din personlige eiendom, kan banken kreve tillatelse fra firmaet som har tittelen og vil bare vurdere verdien over balansen.

Skritt

Enighet om å tilbakebetale noen forskjell igjen etter sikkerheten. Hvis du har standard på lånet, vil banken selge dine eiendeler som brukes til sikkerhet for å tilbakebetale lånet. Du vil fortsatt måtte betale en gjenværende saldo etter likvidasjonen.


Video: Boligskolen del 1: Egenkapital = dine penger til bolig