I Denne Artikkelen:

Å bestemme verdien av land per acre er viktig hvis du har tenkt å pakke et areal. Når du har bestemt verdien og arealet av landet, er det en relativt enkel oppgave å bestemme verdien av landet pr. Acre. Hvis verdien og / eller arealet av landet er ukjent, må de bestemmes av henholdsvis en profesjonell landbedømmer og / eller landmåler.

Hvordan Verdien Land Per Acre: land

Bestem verdien per hektar land.

Skritt

Bestem størrelsen på pakken av land i hektar. Hvis du kjenner området på landet i kvadratmeter eller kvadrat miles, kan du konvertere denne verdien til hektar. Konverter firkantede føtter til hektar ved å dividere antall kvadratmeter med 43.560 (f.eks. 130.000 kvadratmeter jord svarer til ca. 2,98 hektar). Konverter kvadratkilometer til dekar ved å multiplisere antall kvadratkilometer med 640 (for eksempel 0,50 kvadratkilometer land svarer til 320 dekar). Du må kanskje ansette en landmåler for å bestemme arealet av landet hvis det ikke er kjent eller oppført på eiendomsdokumentet.

Skritt

Skaff en vurdering av verdien av pakken av land. Hvis dette ikke er kjent, må du ansette en taksator for å bestemme verdien nøyaktig.

Skritt

Del verdien av landet etter størrelsen på landet i hektar. Resultatet er verdien av landet per acre. (for eksempel hvis landet er verdsatt til $ 100 000 og det er 5 dekar, deretter $ 100 000/5 dekar = $ 20 000 per acre.)


Video: 116 +/- ac Jasper Co TX Land for Sale along Angelina River