I Denne Artikkelen:

En fullmakt er en avtale som er anerkjent mellom rektor som gir opp sine krefter og agenten som skal handle på vegne av rektor. Fullmakt avtaler varierer mye i de krefter som formidles og definerer nøyaktig hva en agent kan eller ikke kan gjøre. En slik makt er rett til å foreta kontroller på rektorens vegne. Skrive sjekker med en POA er enkel og krever en enkel telefonsamtale til bankinstitusjonen for å finne ut av deres krav.

Hvordan skrive ut sjekker med fullmakt (POA): rektor

Bankene kan avvike noe om hvordan man signerer kontrollene ved hjelp av en POA.

Skritt

Kontroller fullmaktsavtalen for å sikre at du har rett til å skrive sjekker og behandle finansielle transaksjoner som en del av avtalen. Mange ganger vil det være klausuler som beskriver når disse kreftene kan brukes. Pass på at årsaken til at du skriver sjekken, oppfyller kravene som er angitt i avtalen.

Skritt

Kontakt bankinstitusjonen at midlene vil bli trukket på for å finne ut om deres krav til å godta POA-sjekker. Hver institusjon vil ha litt forskjellige krav. De fleste banker vil kreve at du skriver under navnet på rektor, merk at det er en POA ved enten å skrive ut fullmakt eller POA og plassere agentenes navn på sjekken under rektorens navn.

Skritt

Skriv sjekken som angitt av bankinstitusjonen.


Video: КАК КУПИТЬ МОТОЦИКЛ И НЕ ПОПАСТЬ НА ДЕНЬГИ.