I Denne Artikkelen:

Folk kjøper og selger varer hele tiden. For å beskytte dine interesser når du selger noe, opprett en salgsregning som beskriver varen, detaljer om tilstanden og lister all relevant informasjon om transaksjonen.

Når skal du bruke en salgsregning

Mange stater krever en regning for salg for kjøretøytransaksjoner, i tillegg til overføring av tittel. Men en regning av salg kan brukes til å registrere enhver transaksjon av personlig eiendom. Myntsamlinger, møbler, antikviteter, kunst, verktøy og til og med husdyr og kjæledyr er noen eksempler på eiendom som kan selges.

Et regningsbilag kan også brukes som en enkel låneavtale for å beskytte selgeren dersom kjøperen defaults på betalinger. Når du bruker en regning for salg til dette formålet, inkluderer beløp og forfallsdato for forventede utbetalinger og eventuelle avtaler om sen betaling og renter. Selv om du bytter varer og tjenester, kan du bruke en regning for salg som en avtale for å unngå forvirring. For eksempel, hvis en person tilbyr å gjøre møbelarbeid i bytte for snekring, kan en salgsbrev tilpasses for å vise at møbeltjenesten er varen som blir solgt, og snekkeren er prisen som blir betalt.

Et regningsbilde kan også brukes til bytte av varer betraktet som en selv handel. I dette tilfellet ville du bare beskrive varen som ble mottatt som betaling, og oppgi at du begge anser det for en jevn handel. I dette tilfellet vil det være lurt å få signaturen til begge parter.

Hva er nødvendig

Vanligvis finner du følgende elementer på en salgsregning. Noen er påkrevd; andre er valgfrie:

 • Kjøpsdato
 • En beskrivelse av varen som selges
 • Beløpet betalt
 • Betalingsmåte (valgfrie detaljer: kontanter, sjekk, kredittkort, innskudd)
 • Navn og adresse til selger
 • Navn og adresse på kjøperen
 • En erklæring om garanti eller "as-is" -tilstand (valgfritt)
 • Signatur for selger (e)
 • Kundernes underskrift (valgfritt: ofte tilrådelig for "as-is" -salg)
 • Vitne (valgfritt)
 • Signatur av en notarius publicus (valgfritt, selv om det kan være nødvendig i noen stater)

Jo mer informasjon du kan inkludere på en regning av salg, desto mer sannsynlig vil det bli opprettholdt for retten dersom en tvist oppstår. Hver stat har forskjellige lovkrav for et regningsbilde, så du bør alltid sjekke med statens offisielle nettside før du fortsetter.

Bruk en online mal

Den raskeste og enkleste måten å opprette en regningsbilde på, er å finne gratis utskrivbare skjemaer på nettet som har blitt skrevet spesielt for din stat og type transaksjon. Den privatdrevne DMV.org-nettsiden tilbyr gratis utskrivbar bilregning for salgskjemaer som er spesifikt skrevet for hver stat som krever en.

FormSwift tilbyr gratis utskrivbare salgsregistreringsskjema for kjøretøy, båt og standardbruk, spesifikt skrevet for hver stat. Andre nettsteder som tilbyr gratis regning med salgsskjemaer inkluderer RocketLawyer, TidyForm og LawDepot.

Din stat og fylke kan også ha en form for salg skjemaer på nettet. For å finne ut, besøk statens eller fylkes offisielle nettside, eller søk på nettet for salgskvittering med navnet på din stat eller fylke.


Video: