I Denne Artikkelen:

Connecticut Department of Social Services utsteder elektroniske fordeler Transfer Connect Cards til innbyggere som mottar kontanter, mat eller Medicaid assistanse. Hvis du får offentlige ytelser, og du har mistet ditt EBT-kort, må du rapportere det umiddelbart og få det kansellert for å forhindre at noen andre bruker fordelene dine.

Rapportering av et tapt kort

Så snart du skjønner at du har mistet kortet, kansellerer du det ved å logge deg på EBTs nettsted eller ringe 1-888-328-2666. Både gratisnummer og nettside er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Dette rapporterer kun kortet som tapt og kansellerer det slik at det ikke kan brukes hvis noen finner det.

Bestille et erstatningskort

Når du har rapportert kortet ditt tapt, må du ringe til Connecticut's Benefits Center på 1-855-626-6632 for å bestille et erstatningskort. Du kan også bestille et erstatningskort online via tjenesten 2-1-1 hvis du er husets leder og ha passende identifiseringsinformasjon. Ditt erstatningskort vil bli sendt til deg. Du kan også sjekke statusen for din utskiftningsforespørsel ved å ringe 2-1-1. Det er ingen kostnad som er oppført på nettstedet for bestilling av et erstatningskort.

Å håndtere tapte fordeler

Hvis du oppdager at ditt EBT-kort ble brukt uten din tillatelse, anbefaler DSS at du legger inn en politirapport og følger opp på denne måten for å prøve å gjenopprette fordelene dine. DSS erstatter ikke fordeler som går tapt på grunn av tyveri.


Video: