I Denne Artikkelen:

Statens lover i Ohio er eksplisitt tydelige om retningslinjene for indigent begravelser. Den stigende kostnaden ved begravelse betyr at familier som møter uventede dødsfall, kanskje ikke har råd til en begravelse for sine kjære. Før 2001 betalte staten Ohio $ 750 for begravelsen av en ubehagelig person hevdet av familien. Loven ble opphevet og kostnaden, fra 2011, faller på statens byer og kommuner.

Indigent Funeral Retningslinjer for Ohio: Ohio

Kostnaden for en uventet begravelse er svimlende.

Institutionalized Clients

Ifølge Sections 5121.11 i Ohio Revised Code, betaler staten for begravelse eller kremering av innbyggere og pasienter av statlig finansierte institusjoner, for eksempel psykiatriske sykehus og fengsler, hvis kropper ikke påberopes av familie eller venner. Dette inkluderer ikke de organene som er overført til medisinske lærerhøgskoler. Statens lov krever også at en gravmarkør plasseres på gravstedet. Markøren er gravert med personens navn, alder og datoen han døde. Markøren er konstruert av metall, betong eller stein.

Uoppfordrede avdøde sykehuspasienter

Pasienter som dør på sykehuset og går uoppfordret av venner eller familie, får også en begravelse på bekostning av staten. Ohio betaler for begravelse eller kremering og plasserer en grav markør på gravstedet. Uoppfordrede avdøde sykehuspasienter behandles akkurat som de bosatte eller klienter som døde, uoppfordret, i straffeinstitusjoner og statlige sykehjem og psykiske sykehus. Hvis en kropp i en by eller en kommune fortsatt er uopptatt, er det plikt for byen eller kommunen å gi grunnleggende begravelse eller kremering for den avdøde personen.

Leverer uoppfordrede organer til medisinske forskerskoler

Når en kropp er uopptatt, har skuespilleren eller annen skuespillerinne rett til å kontakte professoren i anatomi ved en chartert medisinsk høyskole eller sekretæren til Ohio Embalmers Association for å tilby kroppen som lærerhjelp. Kroppen må være oppkravet i en periode på 36 timer før tjenestemenn kan overføre det til professor eller statsstyret for embalmer. For å kreve kroppen, må en skriftlig søknad bli mottatt fra den spørrende parten. Utgiftene for transport av kroppen betales av aksepterende skole eller styre. Kroppen til enhver person som døde av en smittsom sykdom kan ikke tilbys for medisinsk læring.

Begravelsesutgifter for ubehagelige personer

Ifølge § 9.15 i Ohio Revised Code, når en kropp er hevdet av en person som er ubehagelig og ikke har råd til å betale for en begravelse eller kremering, må tjenestemennene i byen eller kommune fortsatt betale for grunnleggende begravelse eller kremering. Hvis restene blir begravet, blir også en grav markør av stein eller betong satt på plass og gravert med personens navn, alder og dødsdato.


Video: Suspense: The Bride Vanishes / Till Death Do Us Part / Two Sharp Knives