I Denne Artikkelen:

I finans er volatiliteten til sentrale indikatorer, som aksjekurser, ledighet og spesielt renten kritisk viktig. Volatilitet er et mål for variasjon over en bestemt tidsperiode. Mens det finnes ulike måter å måle denne metriske på, er et enkelt mål for rentefluktilitet hvor mye rentene går opp eller ned i gjennomsnitt, per dag, uke eller måned. Andre tiltak som standardavvik og varians er mer komplekse, men de måler i det vesentlige det samme: hvorvidt uvilkårene rentene har en tendens til å øke eller redusere i gjennomsnitt over en spesifisert tidsperiode.

Kvinne som holder digital nettbrett, nærbilde

En kvinne som berører et bardiagram på en tavle-datamaskin.

Betydning

Wild svinger i renter gjør finansiell planlegging vanskelig for alle aktører i økonomien. Boligkjøpere har en tendens til å vente på en nedgang i generelle rentenivåer, fordi boligrenter vanligvis faller i låsepunktet med generelle priser i økonomien. Dette reduserer hjemmemarkedet når prisene er høye. Store selskaper har også en tendens til å holde seg av med å låne og utsette viktige investeringer mens de vurderer det økonomiske landskapet. Bankene finner det svært vanskelig å planlegge og prognostisere fortjeneste hvis rentenivået de kan låne og låne er svært variabel. Politikere ser derfor rentenes volatilitet tett og tar tiltak for å dempe overflødig volatilitet.


Video: