I Denne Artikkelen:

Intradag og interday trading er forskjellige filosofier investorer bruker når de ser for å tjene penger på aksjemarkedet, basert både på deres ønske om risiko og deres evne til å investere tid.

Markeder Rally oppover på positive Corporate Earnings Reports

Traders på gulvet på New York Stock Exchange.

Intradag

Intradag handel innebærer kjøp og salg av aksjer eller antall aksjer mellom åpent og nært en handelsdag. Aksjer holdes ikke langsiktig.

for inter

I interday trading, en aksje er kjøpt og holdt for lenger enn en gitt handelsdag på en bytte. Interday trading kan representere kortsiktige eller langsiktige handelsstrategier.

Fordeler

Intraday trading gir investorer muligheten til å dra nytte av hyppige svingninger i markeder gjennom hele dagen. Interday strategier er mindre tidkrevende.

ulemper

Interday trading kan være et problem for investorer hvis en aksje eller fond har et stort tap i løpet av en dag, og de selger ikke. Intradag trading krever at handelsmenn skal tjene mer penger enn prisen på kjøp og salg av aksjene for å få en fortjeneste.

Andre markeder

I tillegg til amerikanske aksjer forekommer interdag og intraday trading ofte i valutamarkeder, hvor globale finanssentre er åpne på ulike tidspunkter. Dette gjør det mulig for investorer å gjøre handler flytte penger fra en bytte til en annen.


Video: AMSION 2011_OSTERTAG-CARNEIRO-RYBICKI_TROIS VIOLONCELLES