I Denne Artikkelen:

Avskrivninger er en regnskaps- og skattepraksis for gjenvinning av virksomhetsutgifter. Den brukes til eiendeler som bygninger og maskiner som blir foreldet eller slitasje over tid. Land er ikke avskrivbart fordi det ikke slites ut. Avskrivninger reguleres av Internal Revenue Service. Det er enheten som bestemmer hvordan avskrivninger beregnes.

IRS Avskrivningsguide: samme

Det er mulig å ha en positiv kontantstrøm fra husleie, men ikke betale skatt fordi papir fortjeneste avhenger av avskrivninger.

Historie

Før industriell alder, da en bedrift foretok en stor investering i maskiner, var det i fare for å vise et betydelig tap i samme år fordi fortjeneste som genereres av investeringen kun vil tilflyte seg jevnt over mange år i stedet for alt i samme år investering ble foretatt. På samme måte kan fortjeneste i fremtiden være ganske høyere fordi det ikke ble foretatt store gjeninvesteringer av kapital. Resultatregnskapet vil derfor variere vesentlig fra år til år og var mer en refleksjon av investeringsmønster enn lønnsomhet. Avskrivninger, hvor en bedrift trekker en del av kostnaden for sine eiendeler hvert år inntil eiendelene er foreldede og må byttes, ble først innlemmet i regnskapsmessig praksis i løpet av 1800-tallet. I 1913 ble avskrivninger tatt med i skatteloven som fradrag.

Nyttig liv

Fra og med 2010 var det to anerkjente skattemetoder for avskrivninger på utleieeiendom: rett linje og akselerert (også kalt alternativ og fallende balanse). Begge metodene bruker begrepet "nytt liv", som er et estimat av hvor lenge en eiendel vil utføre før de blir foreldet. IRS gir en liste over eiendeler i klassen som angir varigheten av hvert nytt liv. Vilkårene er forskjellige for to metoder for avskrivning. Boligbyggingsboliger har en levetid på 27,5 år i lineær avskrivningsmetode og en levetid på 40 år i den akselererte metoden. Ovner og tak har samme brukstid som bygningen. Tepper, møbler og hvitevarer har fem års levetid i rettlinjesystemet og ni år i det akselererte systemet. Ulike regler gjelder for eiendeler i bruk før 1987.

Rettlinjemetode

I lineær metode deles kostnaden av eiendelen med nytteliv. For eksempel har en boligboligbygg et nytt liv på 27,5 år. Dens kostnad, si $ 400 000, er delt av nytteliv, noe som medfører avskrivninger: i dette tilfellet 14 500 dollar. Dette er fradraget som tas hvert år for 27,5 år med eiendomsrett. Avskrivninger, som andre fradrag, trekkes fra inntektene eiendommen gir og kan overføres til fremtidige år.

Akselerert metode

I den akselererte metoden påkreves flere avskrivninger i tidligere års eierskap enn ved lineær metode og mindre påberopes i senere år. IRS gir tabeller som hjelper deg med å bestemme den nøyaktige figuren hvert år. Denne metoden er ofte nyttig hvis du vet at du vil selge eiendommen innen fem til syv år, og vil også ha betydelig inntekt til å skjerme i de årene.

Kapitalforbedringer

Noen utgifter avskrives; andre er fullt ut hevdet i året de blir brukt. En kapitalforbedring er en forbedring som legger til verdi for bygningen, og en reparasjon er noe som opprettholder bygningen. En ny vannvarmer er en kapitalforbedring. Maleri er en utgift. Kapitalforbedringer er avskrivbare; Utgifter er 100 prosent fradragsberettiget i samme år de oppstår.

fordeler

Avskrivninger på eiendeler gjør det mulig for langsiktig planlegging for store utgifter og investeringer. Det er en fordel fordi det reduserer investorens skatteforpliktelse i mange års eierskap og gir et incitament til å sette kapital på jobb.


Video: