I Denne Artikkelen:

Internal Revenue Service (IRS) krever et Schedule K-1 fra ethvert partnerskap i USA. IRS krever en plan K-1 som representerer hver aksjonærs andel av selskapets overskudd, tap, fradrag og skatteplikt for året. I tillegg må hver partner få en kopi av Schedule K-1 som representerer sin del av skatteplikten i partnerskapet.

IRS-skjema K-1 Instruksjoner: irs-skjema

IRS-skjema K-1 Instruksjoner

Skritt

Oppgi ønsket informasjon om partnerskapet i del 1 i skjema K-1. Dette inkluderer partnerskapets navn, adresse, arbeidsgiveridentifikasjonsnummer (EIN) og om partnerskapet er offentlig omsettet.

Skritt

Gi informasjon om den første individuelle partneren i del II. Dette inkluderer partnerens navn, adresse og informasjon angående sin andel i partnerskapet.

Skritt

Fullfør del III, som ber om opplysninger om partnerens andel av gevinster og tap for inneværende år. Del III ønsker også informasjon om kreditter og fradrag partneren kvalifiserer for.

Skritt

Fyll ut individuelle skjema K-1 skjemaer for hver ekstra aksjonær i partnerskapet.

Skritt

Send inn de utfylte K-1 skjemaene, sammen med din faste avkastning, til IRS. Send en kopi av hver enkelt K-1-skjema til sin respektive partner innen skattefristen, som er fire måneder og 15 dager etter slutten av partnerskapets skatteår.


Video: SCP-914 The Clockworks | safe class | transfiguration / sapient / clockwork scp