I Denne Artikkelen:

Den amerikanske skattekoden for hvilken interesse er skattepliktig kan være litt forvirrende, særlig siden mange investeringsselskaper betaler interesse på ulike måter. Derfor definerer IRS tydelig skattepliktig interesse.

Bankkontoer

I henhold til IRS-regler er eventuelle inntekter du mottar fra bankkontoer, CDer og utbytte fra forsikringsprovenu som er deponert hos en finansinstitusjon skattepliktig.

utbytte

Enhver form for utbytte som du mottar fra vanlige aksjer, foretrukne aksjer og verdipapirfond anses å være skattepliktig.

Bedriftsobligasjoner

Renter som mottas fra ulike bedriftsobligasjoner anses å være skattbare i året det ble mottatt.

betraktninger

Renter på enkelte investeringer anses å være skattefrie eller kan betales senere. Disse inkluderer: sparing obligasjoner, renter på forsikringsutbytte ved Veterans Administration, og obligasjoner utstedt av amerikanske territorier som Puerto Rico.

filing

Når du rapporterer interesse for IRS, vil du gjøre det ved å bruke skjemaer 1099, 1040 eller 1096.


Video: Watch President Obama Address IRS Scandal