I Denne Artikkelen:

En endring i aksjekapitalen er resultatet av en forretningstransaksjon, og alle forretningstransaksjoner registreres basert på debet- og kredittreglene. Regnskapsperioden for debet og kreditt betyr ikke alltid at en debet skal trekke seg og en kreditt er å legge til. Avhengig av transaksjonen og kontoen kan en debet og kreditt enten være en økning eller reduksjon i kontoen. En konto er merket som enten en debetkonto eller en kredittkonto basert på forretningsvirksomhet, som bidrar til å avgjøre om en transaksjonsforhøyelse eller reduksjon til en konto er en debet eller kreditt.

Debet mot kreditt

I regnskapsføring kan en debet utgjøre en økning i verdien til visse kontoer, men en reduksjon av verdien til andre kontoer. For eksempel er en økning av en aktivakonto en debet, og en nedgang i en gjelds- eller egenkapitalkonto er også en debet. På den annen side kan en kreditt også utgjøre en økning i verdi til visse kontoer, men en reduksjon av verdien til andre kontoer. For eksempel er en økning i en gjelds- eller egenkapitalkonto en kreditt, og en nedgang i en aktivakonto er også en kreditt.

kontoer

Regnskap klassifiseres i fem grunnkategorier: aktivskonto, ansvarskonto, egenkapitalregnskap, inntektsregnskap og kostnadsregnskap. Basert på den underforståtte betydningen av debet og kreditt, det vil si en debet betyr bruk av penger og en kreditt betyr kilden til penger, alle aktivakontoer og kostnadsregnskap er merket som debetkontoer, som indikerer eiendeler og utgifter er penger, og alle ansvarskontoer, egenkapitalregnskap og inntektsregnskap er merket som kredittkontoer, som indikerer forpliktelser, egenkapital og inntekter er pengekilder. Kapitalbeholdningen er en hovedkapitalkonto og dermed en kredittkonto.

transaksjoner

Regnskapsregler legger vilkårlig alle debetkontoer på venstre side og kredittkontoer på høyre side i layoutet til både balansen og journalposter som brukes til å registrere hver transaksjon i et par debet- og kredittkontoer. Hver transaksjon innebærer en verdiendring i to kontoer. For eksempel resulterer en økning i kapitalbeholdningen også i en økning i kontantkontoen, en spesiell eiendelskonto. Den praktiske regelen for å identifisere om en transaksjon er en debet eller kreditt til en bestemt konto, er alltid å registrere en debet for en økning i en debetkonto og en kreditt for en økning i en kredittkonto, og å registrere en kreditt for en nedgang i en debetkonto og en debet for en nedgang i en kredittkonto.

Kapitalbeholdningen

Kapitalbeholdningen kan referere til enten aksjeselskap eller foretrukket lager. Regnskap registrerer ofte kapitalbeholdning i to separate kontoer for å skille mellomverdien av en aksje fra eventuelle tilleggsbeløp som betales av investorer. Først identifiser at kapitalbeholdningen er en egenkapitalkonto og også klassifisert som en kredittkonto. Deretter finner du ut hva transaksjonen er involvert, noe som er en økning i kapitalbeholdningen. Til slutt, bruk regnskapsregelen for debet og kreditt. Siden det er en økning i hovedkontorets kredittkonto, bør regnskapet registrere kreditt på kapitalbeholdningskonto. Dermed er en økning i aksjekapitalen en kreditt.


Video: